भिक्षु सुमेध धीरसुमेधो

पोथुज्जन व अरिय

पोथुज्जन व अरिय

शील प्रार्थना त्रिरत्न गुण विविध पूजा विधि अर्थ सहित प्रतित्य समुत्पादको बारेमा सचित्र परियच, बुद्धकालिन पञ्चवर्गीय भिक्षुहरुको संक्षिप्त जीवनी, भिक्षु नालक, भिक्षु यश र उहाँका साथीहरू, तीन जना जटिलहरु – उरुवेल काश्यप, नदि काश्यप र गया काश्यपहरु जस्ता केही आर्य पुद्गलहरुको छोटो जीवनी र उहाँहरुले बुद्ध शासनमा पुर्याउनु भएको महत्वपूर्ण योगदानहरुका साथै पद्मसुगन्ध विहारमा दैनिक प्रार्थना गरिने केहि ज्ञानमाला भजनहरुलाई समेत संकलन गरी प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बुद्धकालिन महत्वपूर्ण केही भिक्षुहरुको जीवनी र योगदानका बारेमा अध्ययन गर्न इच्छुकहरू ।