Meet our Team

बुद्धवचनलाई आत्मसात गर्दै बुद्ध जन्मभूमी नेपालमा बुद्धको शिक्षाबारे लेखिएका अमूल्य, अद्वितीय र महत्वपूर्ण कृतिहरुको संरक्षण, प्रचार प्रसार एवं समयानुकूल प्रविधिमैत्री बनाई चिरकालसम्म जगेर्ना गर्न ती कृतिहरुलाई Digitalize गरी website मार्फत आममानिसको माझ निःशुल्क तथा सहज रूपमा पुऱ्याउने उद्देश्यले Dhamma.Digital स्थापना भएकाे हो ।

Bhikkhu Janak
Chairman
Madan Ratna Manadhar
Vice Chairman
Bhikkhu Zutim
Secretary
Guna Keshari Maharjan
Treasurer
Bhikkhu Somaratna
Member
Bhikkhu Nyanavudha
Member
Nun Subhawati
Member
Nun Amata
Member
Nun Anusma
Member
Nun Kshyanti
Member
Nun Sumana
Member