बासुदेव देशार काेविद

बुद्धकाे जीवनपयाेगी शिक्षाहरू एक विवेचना

बुद्धकाे जीवनपयाेगी शिक्षाहरू एक विवेचना

107

धर्म, ब्रम्हा, मार्ग प्रदर्शक बुद्ध आदि विविध विषयवस्तुलाई कथा सहित यर्थाथ चित्रण गरिएकाे छ ।

सबै व्यत्तिहरू ।