बौद्धऋषि महाप्रज्ञा

निर्वाण मार्ग

निर्वाण मार्ग

49

निर्वाण मार्ग अमूल्य नररत्न बुद्धले प्राप्त गरी दश पारमिता पूरा गरी निर्वाण धर्म प्राप्त गर्ने बाटोकोबारे जानकारी दिएको छ।

निर्वाण मार्ग बारे जानकारी लिन चाहाने इच्छुक ब्यक्तिलाई उपयोगिता छन् ।