भिक्षु विमलो

शासनिक अंशियार हुने कसरी र ?

शासनिक अंशियार हुने कसरी र ?

115

श्राेतापत फल प्राप्त गर्न सक्ने,सम्पुर्ण क्लेशहरूबाट मुक्त पारी दिने,दुःखबाट छुटकारा दिलाउने एउटै बाटाे सतिपट्ठान विपस्सना भावना गरेर शासनिक अंशियार बन्न् सकिन्छ।

विपस्सना ध्यानमा इच्छुक, बुद्ध शिक्षाकाे अंशियार बन्न् इच्छुक पाठकहरू ।