भिक्षु विपस्सीधम्मारामो

बालापयाेगी सचित्र बुद्धजीवनी (भाग ७)

बालापयाेगी सचित्र बुद्धजीवनी (भाग ७)

39

बुद्धले ४५ वर्षसम्म धर्म प्रचार गरेकाे देखि ८० वर्षकाे उमेरमा कुशिनगरमा महापरिनिर्वाण भएकाे विषयलाइ उल्लेख गरिएकाे छ ।

बालबालिकाहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थीवर्गहरू आदि ।