भिक्षुणी धम्मवती

अभिधर्म

अभिधर्म

142

भिक्षुणी धम्मवतीद्धारा सम्पादन तथा अनुवादित बुद्धधर्मको मूल सार अभिधर्म हो । यस्तो सारपूर्ण उपदेश अभिधर्म भाग १, अभिधर्म भाग २ लाई एउटै पुस्तकमा निकालिएको हो । अति गम्भिर उपदेश चित्त कण्ड, चेतसिक कण्ड, पकिण्णक कण्ड, वीथिकण्ड, वीथिमुत्त, रुपकण्ड, समुच्चयकण्ड, पच्चयकण्ड, कम्मट्ठानकण्डलाई धम्मवती गुरुमांले सरल तरिकाबाट देशना गर्नु भएको अभिधर्मको प्रविधिक शब्दहरुलाई रीना तुलाधरको प्रयासबाट निकालिएको हो ।

बुद्धधर्मको सारपूर्ण उपदेश धम्मावती गुरुमांद्धारा देशना गर्नु भएको ३१ भाग डि. भि. डि. को प्राविधिक शब्दहरुको अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।

शाक्यमुनि बुद्ध

शाक्यमुनि बुद्ध

33

बुद्ध को ? बुद्धको शिक्षा के हो ? भन्नेबारे जानकारी रहेको छ ।

बुद्धको र उहाँको धर्मको बारे जानकारी लिन इच्छुक सबैलाई ।

सूत्र पुचः

सूत्र पुचः

62

यस पुस्तकमा धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्र,अनत्त लक्खण सुत्त र महासमय सुत्त पाली सहित अर्थ उल्लेख गरीएकाे छ ।

अर्थ सहित सुत्र पाठ गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूकाे लागि उपयाेगी ।