नानीमैयाँ मानन्धर

धर्म जीवन जिउने कला

धर्म जीवन जिउने कला

144

मानिसहरूले आफ्नाे जीवनमा धर्मलाइ कसरी पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उल्लेख ।

धर्मकाे सहिरूपमा अध्यास गर्न चाहनेहरू ।

मग्गङ्ग दीपनी

मग्गङ्ग दीपनी

आर्यअष्टाङ्गिक मार्ग बुद्धकाे शिक्षालाइ समसामयिक घटनाहरूकाे उदाहरण सहित प्रस्तुत

बुद्धकाे शिक्षा सजिलाेसंग बुझ्न चाहनेहरू