अनागारिका वजिरज्ञानी र संघशीला , बाैद्ध समस्कृत विहार विहार

भिक्षु उ चन्द्रमणि महास्थविर

भिक्षु उ चन्द्रमणि महास्थविर

38

भिक्षु उ चन्द्रमणि महास्थविरकाे जीवनीकाे विष्तृत रूपमा वर्णन गरिएकाे छ ।

शिक्षण संस्थाहरूमा बाैद्ध जगतका स्मरणीय ब्यक्ति भिक्षु उ चन्द्रमणि महास्थविरकाे जीवनी बारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूलाइ उपयाेगी हुने देखिन्छ ।