अनुपम नगरीमा धर्म सन्देश’ र ‘पट्ठान पालि देशना’ पुस्तकका प्रकाशकहरू

प्राक्कथनका स्वरहरू

प्राक्कथनका स्वरहरू

252

बुध्द शिक्षाका विभिन्न पक्षलाइ व्याख्या गरिएकाे छ ।

बुध्दका व्यवहारिक शिक्षासँग परिचित हुन चाहने व्यक्तिहरूकाे लागि उपयाेगी ।