अशोकरत्न बज्राचार्य ,अनूनरत्न बज्राचार्य, वीर पुर्ण पुस्तक संग्राहलय ।

धातुकथा

धातुकथा

108

त्रिपिटकको तीनवटा पिटकमध्ये अभिधम्म पिटक अन्तर्गतको सातवटा ग्रन्थमध्ये तेस्रो ग्रन्थ धातुकथा हो । यो ग्रन्थ चौध अध्यायमा विभाजन गरिएका छन् । यसमा स्कन्ध, आयतन, धातु, सत्य, इन्द्रिय, एवं प्रतित्यसमुत्पाद आदिको वर्णन गरेको छ । पञ्च स्कन्ध, बाह्र आयतन र अठ्ठार धातुको बिशेष रूपले प्रश्नउत्तर तरीकाबाट धर्मलाई यथार्थ रूपले साक्षात्कार गर्न सकिने गरी व्याख्या गरीएका छन् ।

अभिधम्म अन्तर्गतको धातुकथाका बारेमा अध्ययन र अध्यापन गर्ने चाहनेहरू ।