ईलाेहं पब्लिकेशन

शाक्य राज्यकाे उत्थान र पतन्

शाक्य राज्यकाे उत्थान र पतन्

27

नेपालका एक गाैरवशाली जाति शाक्यवंशकाे उत्पत्ति, काेलियग्राम र काेलिय जातिकाे उत्पत्ति, शाक्यजातिकाे पतन, शाक्यजातिहरू पुगेका देशहरू आदि एतिहासिक विषयबस्तुहरूलाई समेतिएर प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

शाक्यजातिकाे इतिहासकाे बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।