चिनी कुमारी बनिया र सपरिवार

तथागतया अमूल्य उपदेश

तथागतया अमूल्य उपदेश

136

भगवान बुद्धकाे उपदेशहरू धर्मचक्र सूत्र देशना, अनात्म लक्षण सूत्र देशना र महास्मृति प्रस्थान सूत्रपदेशकाे निदान सहित बिबिध शिर्षक दिइ ब्याख्या गरि उल्लेख गरिएका छन् ।

भगवान बुद्धकाे उपदेशहरु अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।