जयराम ताम्राकार, निर्मला ताम्राकार

बुद्धभूमि नेपालया  समन्वयात्मक बाैद्ध परम्परा

बुद्धभूमि नेपालया समन्वयात्मक बाैद्ध परम्परा

154

बुद्धपूजाको बिषयमा पश्चिमी विद्वानहरूको विचार सहित भगवान बुद्धले आमिस पुजा ग्रहण गर्नहुन्न, संघको महत्व, सम्यक् महादानको महत्व, बुद्ध व्यक्तिवाचक नाम होइन् आदि विविध विषय र बुद्धपूजा विधि अर्थ सहित प्रस्तुत गरिएका छन् ।

उपासक उपासिका, विद्यार्थी, बुद्धिजीवि, ध्यानसाधक साधिका र धर्मप्रेमी जिज्ञासुहरू ।