ज्ञानदेवी बज्राचार्य

परियत्ति सद्धम्मपालक उपाधि कक्षा ७, तृतीय तथा चतुर्थ पत्र

परियत्ति सद्धम्मपालक उपाधि कक्षा ७, तृतीय तथा चतुर्थ पत्र

249

यस पुस्तकमा तीन वटा विषय बस्तुहरू समावेश गरिएका छन् । आर्य अष्टांगिक मार्गकाे व्याख्या , बहुजनहिताय बहुजन सुखाय र नेपाली विहारकाे विशेषता, बाैद्ध जगतका प्रशिद्ध व्यक्तिहरू (भिक्षु नारद महास्थविर, प्राे. जी. मललशेखर, भदन्त उ शाेभन महास्थविर, आदि), दश संयाेजन, अजातशत्रुकाे जीवनी सविस्तार उल्लेख गरिएकाे छ ।

परियत्ति सद्धम्म पालकका विद्यार्थीहरू