धनकाजी शाक्य, हःखा, ललितपुर

बुद्धोपदेश मध्यम मार्ग व सतिपट्ठान देशना

बुद्धोपदेश मध्यम मार्ग व सतिपट्ठान देशना

72

बुद्धको उपदेश मध्यम मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग तथा स्मृतिप्रस्थान भावना अर्थात् कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना र धम्मानुपस्सनाको विषयमा पद्य शैलीमा प्रस्तुत ।

विपस्सना ध्यानमा इच्छुकहरु तथा साहित्यमा अभिरुची हुनेहरू ।