धर्मकीर्ति प्रकाशन

अभिधर्म

अभिधर्म

142

भिक्षुणी धम्मवतीद्धारा सम्पादन तथा अनुवादित बुद्धधर्मको मूल सार अभिधर्म हो । यस्तो सारपूर्ण उपदेश अभिधर्म भाग १, अभिधर्म भाग २ लाई एउटै पुस्तकमा निकालिएको हो । अति गम्भिर उपदेश चित्त कण्ड, चेतसिक कण्ड, पकिण्णक कण्ड, वीथिकण्ड, वीथिमुत्त, रुपकण्ड, समुच्चयकण्ड, पच्चयकण्ड, कम्मट्ठानकण्डलाई धम्मवती गुरुमांले सरल तरिकाबाट देशना गर्नु भएको अभिधर्मको प्रविधिक शब्दहरुलाई रीना तुलाधरको प्रयासबाट निकालिएको हो ।

बुद्धधर्मको सारपूर्ण उपदेश धम्मावती गुरुमांद्धारा देशना गर्नु भएको ३१ भाग डि. भि. डि. को प्राविधिक शब्दहरुको अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।

मानव स्वभाव

मानव स्वभाव

44

मानव जातिकाे स्वभाव उसकाे पूर्वजन्मकाे गति (६ वटा गति; नर्क, प्रेत, पशुपंक्षी, मनुष्य, देव र ब्रह्मलाेक) काे स्वभाव अनुसार देखिन्छ । त्यस्ता स्वभावलाई आ आफैले जानीकन नराम्राे भए हताउने तर्फ हाेस राखी अभ्यास गर्न सकिन्छ भनि ती स्वभावहरुका बारेमा चित्रणा गरिएका छन् ।

मानव स्वभाव जान्न चाहनेहरू ।

बुद्ध शिक्षा

बुद्ध शिक्षा

142

चतुआर्य सत्य, सतिपट्ठानका चारवटा, पञ्च निवरण, पञ्च उपादान, चतुधातु सात आर्य धन आदिका बारेमा संक्षिप्त रुपमा र अन्य विविध बुध्दाेपदेशित नैतिक शिक्षालाई कथाका रुपमा प्रस्तुत गरिएकाे छ।

बौद्ध नैतिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरू।

परित्राण

परित्राण

164

बुद्धपुजा बिधि र परित्राणकाे मूल पालि र निदान अर्थ सहित समावेश गरिएका छन् ।

बुद्धपुजा र परित्राण पाठ गर्न चाहने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू ।