धर्मकीर्ति बसुन्धरा विहार

महासमय सूत्र

महासमय सूत्र

110

महासमयसुत्रकाे निदान, पालि गाथा र अर्थ सहित व्याख्या गरिएकाे र अन्य ७ वटा सुत्र र ५ वटा जातक कथाहरू पनि समावेश गरिएका छन्।

महासमय सूत्रकाे विषयमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।