धर्मराज शाक्य, प्रयाग पाेखरी, ललितपुर

सुत्तनिपात अट्ठकथाकाे खग्गविसाण सुत्र(प्रत्येकबुद्धकाे वर्णन)

सुत्तनिपात अट्ठकथाकाे खग्गविसाण सुत्र(प्रत्येकबुद्धकाे वर्णन)

169

बुद्ध, श्रावकबुद्ध र प्रत्येकबुद्धहरू भनेकाे काे हाे र प्रत्येकबुद्धहरू कसरी बन्न सक्छ भन्ने विषयलाइ उल्लेख गरिएकाे छ ।

प्रत्येक बुद्ध सम्बन्धमा जानकारी राख्न चाहनेहरू