धर्माेदय सभा–भक्तपुर शाखा

भिक्खुत्रयी

भिक्खुत्रयी

119

बाैद्ध साहित्यका प्रकाण्ड विद्वानहरू राहुल संस्कृत्यान, आनन्द काैशल्यान र जगदीश काश्यपकाे जीवनी प्रस्तुत ।

बाैद्ध विद्वानहरूकाे जीवनी अध्ययन गर्न इच्छुक वर्ग ।