धर्माेदय सभा

अग्रश्रावक अर्थात् सारिपुत्र र माैैद्गल्यायन

अग्रश्रावक अर्थात् सारिपुत्र र माैैद्गल्यायन

36

भगवान बुद्धका दुइ जना प्रधान शिष्यहरुकाे पवित्र जीवनी पालित्रिपिटक साहित्यबाट संग्रह गरिएकाे छ ।

भगवान बुद्धका दुइ जना अग्रश्रावकहरुका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।

संक्षिप्त बाैद्ध दर्शन

संक्षिप्त बाैद्ध दर्शन

बुद्धकाे मुख्य उपदेशकाे व्याख्या, बुद्धधर्मकाे विभाजन र त्यसकाे विकाश क्रमकाे उल्लेख

बाैद्ध इतिहासमा जिज्ञासु वर्ग