धर्मेादय सभा, ६।३१, जुध्द सडक, काठमाडैां, नेपाल

चतुर्थ बिश्व बैाध्द सम्मेलन

चतुर्थ बिश्व बैाध्द सम्मेलन

20

चतुर्थ बिश्व बाैध्द सम्मेलन सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सहयाेगकाे लागि आव्हान ।

चतुर्थ बिश्व बाैध्द सम्मेलनका बारेमा अध्ययन गर्न इच्छुक ।