नेवाः गुथि याछेँ कच्च, ख्वप

कविकेशरी चित्तधर “हृदय”

कविकेशरी चित्तधर “हृदय”

63

कविकेशरी चित्तधर “हृदय” काे जीवनी र वहाँकाे बुद्धधर्म बाैद्ध कला एवम् संस्कृतिकाे प्रचार-प्रसारमा पुर्याउनु भएकाे याेगदानका बारेमा उल्लेख गरि प्रस्तुत गरिएका छन् ।

कविकेशरी चित्तधर “हृदय”काे जीवनी र वहाँले बुद्धधर्म प्रचार-प्रसारमा पुर्याएकाे याेगदानका बारेमा अध्ययन गर्नेहरू ।