पञ्चवीरसिंह तुलाधर, पुष्पादेवी तुलाधार सपरिवार

भूमिका

भूमिका

382

भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थविरले भाषा अनुवाद गरिएका तथा अन्य रचना गरिएका बिभिन्न पुस्तकमा आदरणिय भिक्षुहरू तथा विद्वानहरुले दिनु भएका भूमिकाहरूलाई संग्रह गरिएका छन् जुन अति नै ज्ञानवर्धक छन् ।

श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिक महास्थविरका प्रकाशित र त्यसमा उल्लेख भएका भूमिकाहरूका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।