प्राणमाया तुलाधर, श्री जुजुभाई तथा खड्गमान, टेबहाल, काठमाडौं, नेपाल

सप्त सम्बोध्याङ्ग

सप्त सम्बोध्याङ्ग

बुद्ध बन्नका लागि चाहिने सातवटा अंग अर्थात सप्त सम्बोधि अंगको विषयमा व्याख्या ।

सप्त सम्बोधि अंगको बारेमा जानकारी पाउन चाहने व्यक्तिहरू ।