प्रा. आशाराम शाक्य, श्रीमती चन्द्रमाया शाक्य

अनत्तलक्खण सूत्र

अनत्तलक्खण सूत्र

56

बुद्धकाे महत्वपूर्ण उपदेश मध्ये विशेष महत्वकाे अनात्म लक्षण बारे वर्णन भएकाे अनत्तलक्खन सूत्रलाइ नेपाल भाषामा अनुवाद गरिएकाे ।

बुद्धशिक्षाकाे अत्यन्त गम्भिर पक्ष (अनात्म) बारे जन्न इच्छुक व्यक्तिहरू