बेतिमाया शाक्य सपरिवार

बुद्ध र बुद्धवाद (प्रथम भाग)

बुद्ध र बुद्धवाद (प्रथम भाग)

441

यस पुस्तकमा बुद्ध प्रादुर्भाव हुनुभन्दा अघिका भारतीय सिद्धान्तहरू, पश्चिमी राष्ट्रका पालि प्रज्ञाविद्हरू अन्वेषक प्रज्ञाविद्हरूका लेखाईहरूलाई आधार लिई बुद्धवादीहरूले जान्नु बुझ्नु पर्ने उचित तथ्यहरू – भवसंसार, पालिपिटक आत्मा-अनात्म, परलोक, मृत्यु, रूपवाद, जैनसिद्धान्त, उपनिषद र विज्ञानवाद आदि बिषयमा पश्चिमी विद्वानहरूको दृष्टिकोण समावेश गरीएका छन् ।

बुद्ध र बुद्धबादमा पश्चिमेली विद्वानहरूको बिचार विमर्शका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।

कर्म

कर्म

55

कर्म भनेको के कति प्रकारको कर्म छ । कस्तोलाई कुसल, कस्तोलाई अकुसल र यसको फल र कर्मले कति सम्म काम गर्छ भन्ने बारे बिस्तृत रुपमा लेखिराखेको छ ।

कर्मको बिषयमा जानकारी लिन इच्छुक सबैलाई ।