बेदकुमारी शाक्य, रमिला शाक्य, बिना शाक्य

मानवमय ज्ञान

मानवमय ज्ञान

107

समाजमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई नैतिक शिक्षा, अनुशासन, आ आफ्नाे कर्तब्यलाई बुझी कर्तव्यपरायण बन्नका लागि अभिप्रेरित गर्न आमा, बुबा, छाेराकाे कर्तव्य, छाेरीकाे कर्तव्य देखि राजा, सिपाहिं गरि बिभिन्न ४८ शिर्षक दिई हरेकाे काम कर्तव्य आदीका बारेमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

समाजका सम्पूर्ण जनसमूदायका व्यक्तिहरू ।