बौद्ध न्यहसः लिसः कासा मू गुठी

सद्धर्म

सद्धर्म

34

ललितपुर जिल्ला व्यापी बुद्ध र बुद्ध धर्म सम्बन्धी हाजिर जवाफ प्रतियोगीता मूल गुठीको तेस्रो बार्षिक पत्रिकामा बि.स.२०६४ सालको मूल गुठी कार्य समितिका पदाधिकारीहर, संरक्षक सदस्यहरू, आजीवन सदस्यहरू, विशेष सदस्यहरूको विवरण, मूल गुठीको बार्षिक प्रतिवेदन २०६६/६७, बु. सं. २५५३ र २५५४ मा भएको हाजीर जवाफ प्रतियोगिताका सहभागी र विजेताहरूको नामावली आदि गतिविधिहरू उल्लेख गरिएक छन् ।

ललितपुर जिल्लाव्यापी बुद्ध र बुद्ध धर्म सम्बन्धी हाजिरी जवाफ प्रतियोगीता मूल गुठीको गतिविधिहरु अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।