भिक्षु बुद्धघाेष

नेपाल बाैद्ध परियत्ति शिक्षा या संक्षिप्त परिचयात्मक इतिहास

नेपाल बाैद्ध परियत्ति शिक्षा या संक्षिप्त परिचयात्मक इतिहास

44

नेपाल बाैद्ध परियत्ति शिक्षाकाे संक्षिप्त परिचयात्मक इतिहास जसमा केन्द्रिय परीक्षा नियंत्रककाे अधिकार, परीक्षार्थीहरुकाे अधिकार, परीक्षा शुल्क, पाठ्यक्रम र परीक्षा दिन आदीका बारेमा उल्लेख ।

नेपाल बाैद्ध परियत्ति शिक्षाकाे इतिहासका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु

मग्गङ्ग दीपनी

मग्गङ्ग दीपनी

आर्यअष्टाङ्गिक मार्ग बुद्धकाे शिक्षालाइ समसामयिक घटनाहरूकाे उदाहरण सहित प्रस्तुत

बुद्धकाे शिक्षा सजिलाेसंग बुझ्न चाहनेहरू