भिक्षु यसाेधकाे बहिनी सानुमाया उपासिका

छिमेकी देशहरूसंग स्नेह सम्बन्ध

छिमेकी देशहरूसंग स्नेह सम्बन्ध

29

छिमेकी देशहरूसंग धार्मिक आर्थिक रूपमा स्नेह पुर्ण व्यवहार काे विषयमा उल्लेख ।

छिमेकी देशहरूसंगकाे व्यवहारबारे जान्न इच्छुक वर्ग ।