युवक बाैद्ध मण्डल, नेपाल (Y.M.B.A)

सद्धर्म के, किन र कसरी ?

सद्धर्म के, किन र कसरी ?

66

नेपाल अधिराज्यभरिका थेरवार बौद्ध विहारहरूकाे नामावली, युवक बौद्ध मण्डल, नेपाल (Y.M.B.A) काे संक्षिप्त परिचय, त्रिशरण गमन, त्रिरत्न वन्दना पालि र नेपालीमा, धर्म के, किन र कसरी भन्ने विषयमा व्याख्या, चार आर्य सत्य, आर्यमार्ग, आनापान स्मृति भावना बिधि र भावना सम्बन्धी प्रश्नाेत्तर, पराभव सूत्र गृहस्थीहरूकाे नियम आदी बिषयबस्तुहरू समावेश गरिएकाे छ ।

युवक बाैद्ध मण्डल, नेपालकाे जानकारी र सद्धर्मकाे विषयमा जान्न चाहनेहरू ।