रत्नमान शाक्य, अशाेकमान शाक्य

पद्यपाणि बाेधिसत्व

पद्यपाणि बाेधिसत्व

167

पद्यपाणि बाेधिसत्वकाे जीवनी । यिनकाे मूर्तिहरू कहाँ कहाँ छ भन्ने विषयमा विश्लेषण तथा उत्पति र विकाश बारे उल्लेख

मूर्तिकलामा रूची भएका र बाेधिसत्व बारे जान्न इच्छुक वर्ग ।