रामकृष्ण मानन्धर, बद्रिकृष्ण मानन्धर, राधाकृष्ण मानन्धर

बुद्धाेपदेश

बुद्धाेपदेश

23

त्रिपिटक अन्तर्गतकाे सूत्रपिटककाे संयुक्त निकायमा रहेकाे लाेक सूत्र, अनुराध सूत्र, ततिय अनाथपिण्डिक सूत्र, धम्म दिन्न सूत्रहरूका साथै तेलकटाह गाथाकाे पालिकाे अर्थ सहित समावेश गरेका छन् ।

संयुक्त निकायकाे केहि सूत्रका बारे अध्ययन गर्न इच्छुकहरू ।

बुद्धाेपदेश

बुद्धाेपदेश

24

बुद्धधर्मकाे सूत्रपिटक अन्तरगत संयुक्त निकायमा रहेका लाेक सूत्र आदि बुद्धाेपदेश संग्रह गरिएका छन् ।

सूत्रपिटक अन्तरगत संयुक्त निकायमा रहेका लाेक सूत्र र अन्य सुत्रका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।