लक्ष्मीप्रभा लगायत अन्य तीनजना

तृष्णा

तृष्णा

तृष्णाका कुरा, चारआर्य सत्य, चतुब्रम्ह विहार र सामाजिक परिवेश धारणालाई भक्तिभाव, शील, समाधि, प्रज्ञासंग जाेडिएका विषयहरू समावेश गरिएका छन्।

परमार्थ धर्म र भक्तिभावकाे विषयमा अध्ययन गर्न इच्छुकहरू।