लेखमाया शाक्य, प्रमुख परिवार

कर्म र मनुष्य

कर्म र मनुष्य

155

जस्ताे कर्म गर्याे त्यस्तै त्यसकाे फल भाेग्नु पर्दछ भन्ने विषयमा बुद्धकालिन घटनासहित उल्लेख ।

कर्म र कर्मफलकाे विषयमा जान्न इच्छुक वर्ग ।