शानदेवी शाक्य

विशेष प्रश्नः बुद्धको उत्तर

विशेष प्रश्नः बुद्धको उत्तर

यस पुस्तकमा भगवान बुद्धको व्यक्तिगत जीवनी र बुद्ध धर्म विषयक विभिन्न ३५७ वटा गहन तथा सामान्य प्रश्नहरू र त्यसका उत्तरहरू संकलित छन् ।

बुद्ध धर्मका सामान्य देखि गहन जिज्ञासाहरूका उत्तरहरूको जानकारी राख्न चाहनेहरूलाइ उपयोगी हुने ।