श्रद्धालु दाताहरू

विश्वय् बुद्ध धर्म (भाग २)

विश्वय् बुद्ध धर्म (भाग २)

74

विभिन्न बाैद्ध विद्वान लेखकहरूले बिभिन्न देशहरूमा बुद्धधर्मको प्रवेश, विभिन्न कालखण्डहरूमा यसको अवस्था र विस्तारका बारेमा लेखिएका लेखहरूलाई संग्रह गरिएका छन् । जस्तो किः तिब्वतको, कुचायको, मलायाको बुद्धधर्म - लेखक राहुल सांकृत्यायन; जापानको बुद्धधर्म - लेखक भदन्त आनन्द काैसल्यायन; चीनको बुद्धधर्म - लेखक प्रो. शाओ चांग ली र इन्डोनेशियाको - बुद्धधर्मका अनुवादक प्रो. आशाराम शाक्यका लेखहरू सम्पादन गरि प्रस्तुत गरिएका छन् ।

विश्वका विभिन्न देशहरू (तिब्वत, कुचाय, मलाया, जापान, चीन र इन्डोनेशिया) मा बुद्धधर्मको प्रवेश र प्रचार प्रसारका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।