श्रीमती रत्नमाया शाक्य

चतुसच्च दीपनी

चतुसच्च दीपनी

बर्माका बाैद्ध विद्वान “अग्गमहापण्डित (भद्दन्त ञाण महास्थविर) लेदी सयादाे डी. लिट”ले लेख्नु भएकाे अनेकाै दीपनी मध्ये “चतुसच्च दीपनी” जुन “खुद्दक निकाय”काे “पटिसम्भिदामग्ग पालि”मा रहेकाे साह्रै गम्भीर र गहन शब्दलाई सरल र सुगम तरिकाले चार आर्य सत्यलाई १६ प्रकारले अर्थ दर्शाउनु भई प्रत्येककाे स्पष्टसँग व्याख्या गर्नुभएकाे लाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

चतुसच्च दीपनीका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।