श्रीमती रत्न लक्ष्मी, मञ्जुश्री, स्वयम्भू ।

भिक्षुया पात्र (भाग १)

भिक्षुया पात्र (भाग १)

33

चिठ्ठीपत्रकाे प्रश्न र उत्तरकाे रूपमा बिषय बस्तुलाई समाबेश गरिएकाे छ । जसमा बुद्धपूजा, आनापानसति, हीनयान-महायान, अभिधर्म जस्ता महत्त्वपूर्ण बिषयहरु समावेश गरिएका छन् ।

बुद्धधर्मकाे बिषयमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।