श्री जोतिकाजी / लक्ष्मी शोभा, केलटोल लिवि, काठमाण्डौ

भावना

भावना

19

भगवान् बुद्धले दान शील र भावनाका बारेमा बताउनु भएको छ । दान र शीलको साथसाथै भावना गर्नु पनि अति आवश्यक छ । चित्त संसारमा एकदम महत्त्वपूर्ण छ । जब मन वा चित्तलाई राम्रो र शुध्द गर्न सकिन्छ तबमात्र कर्म राम्रो हुन्छ र सुखि र सुगतिगामी हुन सक्छौं । मन वा चित्तलाई शुध्द गर्नको लागि ध्यान भावना गर्नु पर्दछ र अरूप्रति मैत्री भावना गर्नु पर्दछ । यसर्थ मैत्री भावना के हो, मैत्री भावना गर्ने बिधि, मैत्री भावनाको फल आदिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

मैत्री भावनाका बारेमा जान्न चाहनेहरू ।