सन्ति सुखावास

काम सुत्तन्त देशना

काम सुत्तन्त देशना

अग्गमहापण्डित महाेपकारक महाशी सयादाे महास्थविरले बिभिन्न समयमा दिनु भएका धर्मदेशनाहरूलाई अनुवाद गरी प्रस्तुत गरिएकाे यस पुस्तकमा सत्वप्राणीहरूलाई पाँच प्रकारका कामगुण अन्धकारबाट टाढा रहनकाे लागि प्रेरणामूलक उपदेशहरू उपमा सहित उल्लेख गरि प्रस्तुत गरिएका छन् ।

ध्यान भावना प्रति जिज्ञासु सम्पूर्ण व्यक्तिहरू ।

महान ऋद्धिमती उत्पलवर्ण स्थविरा

महान ऋद्धिमती उत्पलवर्ण स्थविरा

70

उत्पलवर्णा स्थविराकाे बिभिन्न अवस्थाकाे जीवनी घटना, एक नारीकाे वास्तविक चरित्र, उसकाे समस्या, इच्छा र आकांक्षा, उसप्रतिकाे सामाजिक कुदृष्टि, बिशेष गरी धम्मपद अर्थकथा, थेरी गाथा पालि अर्थकथा, उपदान पालि अर्थकथा र जातकीय केही घटनाहरु समावेश गरिएकाे छ ।

उत्पलवर्णा स्थविराका बाेरमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।

भिक्षु ज्ञानपुर्णक महास्थविरया च्वसु मुना

भिक्षु ज्ञानपुर्णक महास्थविरया च्वसु मुना

108

बुद्ध धर्मकाे परिभाषा विपस्सना भावना कल्प बाेधिसत्व आदि लेखहरूकाे स.ग्रहित पुस्तक ।

बुद्ध शिक्षा जान्न इच्छुक वर्ग ।