सानुमाया, बेटीमाया शाक्य, पुल्चाेक, यल ।

अनागत वंश

अनागत वंश

90

अनागत समयमा मैत्रीय्य तथागत हुने साथै मिथ्या र सम्यक लाई छुत्याई छुत्याई हेर्न सक्ने निर्वाण प्रार्थी दुःख सत्यलाई ग्रहण गर्नकाे लागि सम्बन्धीत बिषयहरुलाई समेती प्रस्तुत गरिकाे छ ।

अनागत मैत्रीय्य तथागतकाे बारेमा जान्न चाहनेहरु ।