सामूहिक प्रकाशन

नियाम दीपनी

नियाम दीपनी

पाँच नियाम धर्मको अतिरिक्त प्रज्ञाप्ति र धातु को कुरा दर्शाउनु भई सम्पूर्ण सत्वलोक संखार लोक ओकास लोकको बारे बताउनु भएको छ ।

लोकको बारे जानकारी लिन चाहानेहरु ।