हर्षमाया, चन्दकुमार

अग्रमहिषी मल्लिकादेवी

अग्रमहिषी मल्लिकादेवी

69

बुद्धकालिन काेशल नरेश प्रसेनजितका अग्रमहिषी तथा बुद्धिमती, धर्मप्राण र बुद्धका उपासिका मल्लिकादेवीकाे जीवनीसंग सम्बन्धित घट्नाहरूलाई सिलसिलाबद्ध रूपले बिबिध शिर्षकहरू दिई उल्लेख गरिएकाे छ ।

बुद्धकालिन अग्रमहिषी मल्लिकादेवीकाे विषयमा अध्ययन गर्न चाहानेहरू ।