हेराकाजी सुचिका

बुद्ध धर्म सम्बन्धी सामान्य ज्ञान प्रश्नावली

बुद्ध धर्म सम्बन्धी सामान्य ज्ञान प्रश्नावली

82

यस पुस्तकमा पालि ग्रन्थमा आएका बुद्ध धर्म सम्बन्धी र नेपालकाे बुद्ध धर्म सम्बन्धी ज्ञान बर्द्धक बिषयवस्तु समाबेश गरिएकाे छ । यसकाे साथै हाजिरजवाफ सम्बन्धी प्रश्न उत्तर समाबेश गरिएकाे छ ।

बुद्ध धर्म सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनेहरूकाे लागी उपयाेगी ।