A. Virati, U Yasoda, Lila Upasika

महासमय सुत्र (निदान सहित)

महासमय सुत्र (निदान सहित)

45

बुद्धकाे उपदेश महासमय सुत्रकाे निदान सहित पालिबाट नेपाल भाषामा अनुवाद गरिएकाे छ ।

महासमय सूत्र अध्ययन गर्न इच्छुक पाठकहरू