Karuna Anagarika

सामकुमार

सामकुमार

53

भिक्षु भएर पनि आफ्नाे आमा बाबुकाे सेवा गरेकाे र बुद्धद्वारा प्रशंसा ।

आमा बाबुकाे गुणाात्मक अध्ययनमा इच्छुकहरू ।