नेपाल विपश्यना केन्द्र, धर्मश्रृङ्ग् मुहानपाेखरि, बुढानिलकण्ठ, काठमाण्डाैं

विपश्यना एक परिचय

विपश्यना एक परिचय

18

बिपश्यना के र किन साथै 'धर्मश्रृङ्ग' नेपाल विपश्यना केन्द्र बारे एक परिचयका बारेमा जानकारी

विपश्यना भावनाबारे जान्न चाहने सम्पूर्ण ब्यत्तिहरु

धर्म जीवन जिउने कला

धर्म जीवन जिउने कला

144

मानिसहरूले आफ्नाे जीवनमा धर्मलाइ कसरी पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उल्लेख ।

धर्मकाे सहिरूपमा अध्यास गर्न चाहनेहरू ।