Saroswoti Shrestha

धर्मकाे धर्म

धर्मकाे धर्म

116

त्रिरत्न वन्दना सद्धर्मकाे परिभय र आवश्यक्ता, दुःख मुक्तिकाे सशक्त मध्यम मन दुःख चक्रप्रर्वतन, धर्मचक्र प्रवर्तन, जन्म मरणकाे कारण र निवारण, मङ्गल धर्मकाे चर्चा परिचर्चा, पराभव सुत्र, वसल सुत्रहरूलाइ संग्रह गरिएकाे

बुद्ध शिक्षा अध्यन गर्न र मानिसकाे स्वभाव जान्न इच्छुक वर्ग